Skoleforløb

Kunsthal Aarhus udbyder diskuterende og spændende undervisningsforløb i relation til de aktuelle udstillinger. I august og september 2019 tilbyder vi forløb til udskolingen og gymnasieklasser i relation til udstillingerne Ars Memoria – Memes For Imagination af Helene Nymann og Corruption – We Lost Control Again af Rikke Luther.

Omvisning

Varighed: 45 min. - 1 time

Helene Nymann: Ars Memoria - Memes For Imagination

Helene Nymann (f. 1982) placerer sig i sin udstilling Ars Memoria – Memes For Imagination i krydsfeltet mellem kunst og videnskab, når hun forsøger at besvare spørgsmålene: Hvordan husker vi? Hvordan glemmer vi?
Omvisningen tager udgangspunkt i emner som hukommelsesteknikker, menneskets hjerne og digitale minder. Under omvisningen vil I sammen med en kunstfaglig formidler undersøge hvad hukommelse er, og hvordan vi bruger hjælpemidler i hverdagen til at huske. Måske kender du det selv, når du bruger en kalender til at skrive dine aftaler i, eller skriver noter på computeren, når du har undervisning.

Rikke Luthers (f.1970) udstilling Corruption – We Lost Control Again er en kunstnerisk undersøgelse af, hvordan mennesker tager naturlige ressourcer for givet. Hvordan påvirker mennesker deres omgivelser, og hvilke konsekvenser har det? - for planter, dyr, organismer. Hele vores planet. Under omvisningen vil vi lægge op til etiske diskussioner omkring, hvem der har ret til at eje naturens ressourcer, og hvilke konsekvenser det kan have, når disse ressourcer ikke længere er frit tilgængelige for os alle. Hvem skal have magt over naturen?

Workshops

Varighed: 2 timer

Workshoppen er tilrettelagt således, at eleverne først bliver taget med på en dialogbaseret omvisning i udstillingen Ars Memoria – Memes For Imagination. Efterfølgende vil vi gennem både individuelle og fælles øvelser arbejde med elevernes egen hukommelsesevne gennem forskellige hukommelsesteknikker.

Målgruppe: udskoling og gymnasieklasser
Fag: biologi, dansk og billedkunst

Workshoppen er tilrettelagt således, at eleverne først bliver taget med på en dialogbaseret omvisning i udstillingen Corruption - We Lost Control Again. Inspireret af Rikke Luther kommer eleverne efterfølgende til at fremstille plancher med udgangspunkt i naturens ressourcer. Eleverne bedes medbringe computer eller smartphone til informationssøgning.

Målgruppe: udskoling og gymnasieklasser
Fag: geografi, filosofi og billedkunst

For yderligere information om undervisningstilbud kontakt Sille Kirketerp Berthelsen på communications@kunsthal.dk