Afgang 19 – Coming Out
Det Jyske Kunstakademi

Kunsthal Aarhus præsenterer årets afgangsudstilling, Afgang 19 – Coming Out, fra Det Jyske Kunstakademi med nye værker af fem dimitterende kunstnere. For Kunsthal Aarhus er det en særlig mulighed for at vise, hvad der rører sig på den unge, professionelle kunstscene. Kunstnerne arbejder i år med både analoge såvel som digitale udtryk, og i udstillingen præsenteres vi for både collager, glasskulpturer, keramik, fotografi, performance og videoinstallation. Værkerne er på hver sin måde manifestationer af en sensibilitet over for det formløse, sprogløse – og det, som falder mellem kategorier. Kunstnerne har valgt at udgive et billedbaseret katalog som værk frem for et mere formidlende udstillingskatalog. Her får besøgende adgang til materialer fra den skabende proces: skitser, noter, poetiske tekster og referencer.

Kunstnere: Mads Borre, Matilde Mørk, Maiken Stæhr, Freja Støttrup og Mark Tholander

Mads Borre
Star Eyed Baby
Digital collage på akryl, opslagstavle, indfarvet bomuldsvæv

Med afsæt i Kunsthal Aarhus’ ovenlys har Mads Borre skabt to digitalt bearbejdede collageværker. De blander abstraktion og mere illustrative billeder i et på samme tid systemisk og antisystemisk forløb. Bløde, stoflige figurer både mimer og ignorerer gitterstrukturens hårde linjer i en dynamisk sameksistens af det rigide og organiske - det digitale og analoge - som en slags queer bevægemønstre i en ellers konform verden. Collagerne har et klart slægtskab med opslagstavlens organiseringsprincip-per og løst sammensatte billedflader, men den umiddelbare kontakt er en illusion.

Matilde Mørk
Løber dit spor i sølv?
Installation, dansere
Dansere: Makiko Aoyama, Sophie Arstall, Gilles Polet, Camilla Stage, Emma-Cecilia Ajanki, Robert Logrell

”Det er et ansvar at lytte bedre, men en voldshandling at ville forstå”. Sådan afslut-ter Matilde Mørk en af sine tekster og sætningen er central for hendes installation. Med lungesneglen som protagonist har hun skabt et performativt og sorgbart miljø, hvor ordløs kommunikation dyrkes og undersøges i dans og i savl som en slimet skrifttype, der bliver til sølv, når det størkner. En dokumentationsvideo viser perfor-mernes langsomme og til tider elektriske bevægelser om hinanden, hvilket antyder en nervesystemisk forbundethed og deres talebobler af røg i glassneglehusene står tilbage som stille, fuldgyldige udsagn.

Maiken Stæhr
The moon will teach you nothing
Installation, performance
Modeller: Markus Konstantin, Lucas Bergan

I en scenografisk disponeret installation lader Maiken Stæhr sterile og blanke over-flader være fundamentet for et performativt værk. De dybblå klinker henleder tan-kerne til baderum; rum hvor kroppe behandles og vurderes. Dryppende vand fra loftet varsler om utætheder og en ventilator sætter den stillestående luft i bevægel-se. Det er et absurd scenarie, hvor forholdet mellem årsag og funktion, objekt og subjekt undersøges. En henlagt kulisse, som med jævne mellemrum animeres af to modeller iført draperede, skulpturerede porcelænsstykker.

Freja Støttrup
Smuldrende Lavendel
Digitalt bearbejdet fotografi

Ved at rette sin kameralinse mod sig selv og sine nærmeste har Freja Støttrup skabt en personlig portrætserie, der med en enkel formulering kan siges at handle om re-lationer; ikke kun til andre men også de relationer, man kan have til sig selv og sine selvbilleder. Selvportrættet er derfor en tilbagevendende genre hos Støttrup, der betragter sit arbejde med fotografi som led i en kunstterapeutisk praksis. Ansigtet er dækket, ligesom kroppen kun optræder delvist, hvilket skaber en distance i de ellers meget positivt stemte billeder.

Mark Tholander
They built the widened coral reef
Videoinstallation

I sit videoværk reflekterer Mark Tholander over tilværelsen som en vandring langs en linje. Vi præsenteres for en række situationer, hvor forskellige karakterer eksisterer i hver deres lukkede filmsæt, og ikke kun det; objekter – ja selv forgrund og bag-grund – synes at glide forbi hinanden som parallelle narrativer, der aldrig mødes. Som når en restaurantejer i en af værkets scener ledsager sin huspianist gennem et tilsyneladende uendeligt industrikøkken, hvor kokkene snitter og hakker, så grønt-sagerne flyver. Kun når noget udefrakommende trænger ind som en parasit i fortæl-lingen opstår desorientering.

Kurator og ekstern vejleder: Maria Bordorff

Maria Bordorff (1988) er uddannet fra Moderne Kultur og Kulturformidling på Københavns Universitet og er kritiker og skribent på Kunstkritikk. Derudover har hun været freelancekurator og del af den daglige ledelse på udstillingsstedet New Shelter Plan. Siden efteråret 2018 danner hun officielt kunstnerisk duo med billedkunstner Kirsten Astrup og er undervejs med et nyt filmværk, kommissioneret af Munchmuseet i Oslo.

I udstillingsperioden inviterer afgængerne til en række arrangementer, som vil blive annonceret løbende.

Fernisering: 03.05.2019, 17–20

”Det visuelle primalskrig var effektfuldt i sin punkede æstetik, men alt andet end subtilt, så afgangsværkets mere kontrollerede og underspillede udtryk vidner om en interessant udvikling med store potentialer.”

Aarhus Stiftstidende, Christian Salling, 03.05.2019

”Man fornemmer en årgang, der vægter kropslige og rumlige erfaringer og intim, ordløs kommunikation, som den, der kan skjule sig i glasbeholderne på kunsthallens gulv. «The link is delayed along the road,» nynner jeg, da jeg forlader Kunsthal Aarhus.”

Kunstkritikk, Louise Steiwer, 23.05.2019

Støttet af

Vilhelm Kiers Fond

Matilde Mørk, Løber dit spor i sølv?, 2019. Foto: Mikkel Kaldal
Matilde Mørk, Løber dit spor i sølv?, 2019. Foto: Mikkel Kaldal
Mads Borre, Star Eyed Baby, 2019. Foto: Mikkel Kaldal
Mads Borre, Star Eyed Baby, 2019. Foto: Mikkel Kaldal
Maiken Stæhr, The moon will teach you nothing, 2019. Foto: Mikkel Kaldal
Maiken Stæhr, The moon will teach you nothing, 2019. Foto: Mikkel Kaldal
Mark Tholander, The built the widened coral reef, 2019. Foto: Mikkel Kaldal
Mark Tholander, The built the widened coral reef, 2019. Foto: Mikkel Kaldal
Freja Støttrup, Smuldrende lavendel, 2019. Foto: Mikkel Kaldal
Freja Støttrup, Smuldrende lavendel, 2019. Foto: Mikkel Kaldal