Sondra Perry
A Terrible Thing

Til udstillingen, A Terrible Thing, i Kunsthal Aarhus præsenterer Sondra Perry (1986, USA) en række nye video- og installationsværker. Udstillingen tilbyder os nye måder at opleve den arkitektur, infrastruktur og arbejdskraft, vi er omgivet af, men sjældent lægger mærke til. Dette gælder også for Kunsthal Aarhus.

A Terrible Thing udspringer til dels af Perrys undersøgelse af smedehåndværket og dets historie. Smedehåndværkeren er et eksempel på en veluddannet arbejder der, som andre håndværkere, skaber bygningers arkitektur og indretning. Perry udforsker samspillet mellem mennesker og rum – hvordan mennesker skaber rum, og hvordan rum og materialer påvirker og former mennesker.

A Terrible Thing tilbyder flere forskellige indfaldsvinkler for dem, der ønsker at afsøge de indholdsrige, om end delvist forsvundne og udraderede historier, der omgærder dette land [USA] – Haudenosaunee-folket (også kaldet Iroquois) og deres vestligt beliggende territorier, det omstridte Western Reserve-område i Connecticut, det nordøstlige Ohio, Forest City og naturligvis Cleveland. Undervejs i forløbet laver værket solide buler i mange af disse fortællinger og vender dem på hovedet; for eksempel den fortælling, der angår Clevelands byudvikling. Værket indbyder os til både fysisk og intellektuelt at sætte os selv ind i vores omgivelser på ny, til at genoverveje de begivenheder og konflikter, der har berørt dem, for derigennem at forstå vores fremtid [….] Ligesom i størstedelen af sit øvrige arbejde benytter Perry sig også her af avancerede, men let tilgængelige digitale medieværktøjer – såsom CGI-animation, GIS-kortlægning, tekst-til-tale-software, videoovervågning med droner samt eksisterende medieoptagelser – for derved både at afsøge og afsløre teknologiens dominerende rolle i såvel opbygningen af fællesskaber som i en fortsat undertrykkelse. Det gør hun for eksempel ved at bruge en drone til at filme en bygning, der har at gøre med selve kernen i hendes kritiske projekt, ved at bruge blue-screen-teknikken til at vise, hvordan et givent kvarter er blevet byudviklet og gentrificeret og ved at tilbyde sensoriske oplevelser, der vækker fortidens frygtelige forhold til live for os i dag.”
Will Brown, The Following Is A Terrible Thing: This Is Their Story, fra introduktionen i det kommende katalog.

Sondra Perry arbejder ofte med stedspecifikke værker og installationer. Hun konstruerer fortællinger, som undersøger sorthed gennem historien, i kulturen, kunsten og medierne – ofte med udgangspunkt i hendes eget liv. Perry er optaget af den frie adgang til internettet, også kaldet netneutralitet, og forestillingen om kollektiv produktion af alt fra materialer til idéer, som kan føre til fælles handling. Hun arbejder for at demokratisere adgangen til kultur og kunst ved at tilbyde en platform, hvor sorte kan blive portrætteret på mere nuancerede måder, end massemedierne gør det.

A Terrible Thing er organiseret af Museum of Contemporary Art Cleveland (moCa) (USA), hvor udstillingen blev vist i sommeren 2019. Udstillingen er Sondra Perrys første soloudstillling i Danmark. Et udstillingskatalog bliver skabt i samarbejde mellem moCa og Kunsthal Aarhus og udgivet af Hatje Cantz. Kataloget udkommer i efteråret 2019.

Støttet af

Foto: Mikkel Kaldal
Foto: Mikkel Kaldal
Foto: Mikkel Kaldal
Foto: Mikkel Kaldal
Foto: Mikkel Kaldal
Foto: Mikkel Kaldal