Den uvidende lærer

Lyt til podcast om Den uvidende lærer

Kapitel I 11.09.-27.09. Jette Gejl Kristensen med Birthe Steenbech Andersen, Lise Rendbæk, Steffen Holm, Stefi Pedersen, Elsebeth Lerche Olsen og Adam Mønster
Kapitel Il 28.09.-11.10. Lisa Nyberg
Kapitel Ill 12.10.-25.10. Olga Benedicte
Kapitel IV 26.10.-08.11. Jakob Jakobsen med Center for Kunst og Mental Sundhed (Anna Rieder, Olivia Lund, Simon Egeskov, Nina Bruun, Louise Fritzsche, Claus Poulsen og Birgit Bundesen)
Kapitel V 09.11.-22.11. Louise Haugaard Jørgensen oversættere (Julie Stokkendal, Markus Lantto, Saskia Vogel, Richard Stoiber og Kenn Mouritzen) og performere: Golshid Rokhzan, Minni Katina Mertens, Alex Lehman, Patrick Baurichter

I 1818 oplevede en lektor i fransk litteratur ved universitetet i Leuven, at hans forelæsninger blev yderst populære blandt en gruppe studerende, som ikke kunne fransk. Lektoren, Joseph Jacotot, kunne for sit vedkommende slet ikke flamsk.

Tilfældigvis blev der på dette tidspunkt udgivet en tosproget udgave af bogen Telemachos. Jacotot fik en tolk til at give bogen til de studerende og bad dem om at lære den franske tekst ved hjælp af oversættelsen. Det var en tilfældig løsning, men også i lille målestok et filosofisk eksperiment af den slags, som var yndede i oplysningstiden.

Han forventede gyselige sprog fejl, ja måske endda total magtesløshed. Hvordan skulle disse unge mennesker uden forklaringer kunne have forstået og løst vanskelighederne i et sprog, som var helt nyt for dem? Men hvad skidt! Han ville se, hvor denne vej, der tilfældigt var blevet åbnet, havde ført dem hen, og hvad resultatet var af denne fortvivlede empirisme. Hvor overrasket blev han ikke over at opdage, at disse elever overladt til sig selv var sluppet lige så godt fra dette vanskelige skridt, som mange franskmænd ville have gjort det? Var det nu tilstrækkelig blot at ville for at kunne? Var alle mennesker således potentielt i stand til at forstå, hvad andre havde gjort og forstået?

Med historien om dette lille eksperiment indleder Jacques Rancière bogen – fem lektioner i intellektuel emancipation. En bog, som er blevet udgangspunktet for denne udstilling i fem kapitler.

Bogen er et radikalt opgør med traditionelle undervisningsmetoder. I bogens ånd er udstillingen Den uvidende lærer et forsøg på at bryde med traditionelle udstillings- og formidlingsmetoder. Udstillingen er et kuratorisk eksperiment, der undersøger, hvordan man kan oversætte en bog til kunstudstilling og udforsker forholdene mellem kunst, institution og kunstoplevende.

Fra september til november kan du opleve fem kunstnere indtage Galleri 1 i Kunsthal Aarhus på skift i to uger og skabe kunstneriske reaktioner på bogens indhold. Kunstnerne er desuden blevet bedt om at inddrage sociale grupper efter eget valg i deres arbejde.

I forbindelse med udstillingen genudgiver Kunsthal Aarhus bogen Den uvidende lærer i samarbejde med forlaget Antipyrine. Bogen kan købes i Café Kunsthal og på Antipyrines hjemmeside.

Udstillingen indeholder et program med en række offentlige begivenheder, hvoraf flere kræver tilmelding. Læs mere om programmet herunder.

Den uvidende lærer er kurateret af Mikkel Elming.

11.09.-27.09.2020 Kapitel I

Lyt til podcast om kapitel I af Den uvidende lærer

Jette Gejl Kristensen, Kapitel I af Den uvidende lærer, 2020. Foto: Mikkel Kaldal
Jette Gejl Kristensen, Kapitel I af Den uvidende lærer, 2020. Foto: Mikkel Kaldal

Jette Gejl Kristensen med Birthe Steenbech Andersen, Lise Rendbæk, Steffen Holm, Stefi Pedersen, Elsebeth Lerche Olsen og Adam Mønster

Første kapitel i udstillingen orkestreres af Jette Gejl Kristensen, som har inviteret seks personer til at arbejde i udstillingen over to uger med forskellige håndværk, som hverken hun eller de har særligt kendskab til. Gejls kapitel i udstillingen bliver et forsøg på realisering af den såkaldte universelle undervisning, hvor hun vil påtage sig rollen som den uvidende lærer.

15.09. 11-16
Den første tirsdag i hvert kapitel kan du blive medforsker i projekt, som undersøger vores oplevelse af kunst, hvilket involverer en samtale om din kunstoplevelse med forsker Katrin Heimann. Samtalen foregår på engelsk. Deltagelse i projektet tager ca. 45 minutter. Tilmelding ved me@kunsthal.dk

17.09. 15-17
Den første torsdag i hvert kapitel kan du deltage i en læsegruppe, der behandler bogen Den uvidende lærer sammen med den aktuelle kunstner og med kurator Mikkel Elming. Deltagelse kræver tilmelding til alle fem læsegruppemøder i programmet. Tilmelding ved me@kunsthal.dk

19.09. 14-15
Talk: Dialog mellem Jette Gejl Kristensen og Sarah Kolb

12.09. 11-14
13.09. 11-14
17.09. 11-14
20.09. 11-14
24.09. 11-14
26.09. 11-14
27.09. 11-14
Jette Gejl Kristensen er tilstede i udstillingen.

29.09.-11.10.2020 Kapitel Il

Lyt til podcast om kapitel II af Den uvidende lærer

Lisa Nyberg, Kapitel II af Den uvidende lærer, 2020. Foto: Mikkel Kaldal
Lisa Nyberg, Kapitel II af Den uvidende lærer, 2020. Foto: Mikkel Kaldal

Lisa Nyberg

I andet kapitel overtages galleriet af et stort tekstil værk af Lisa Nyberg. Værket skal danne ramme for såkaldte kritikklasser arrangeret af byens kunstskoler. Kritikklasser er en form for undervisning, som er udbredt på akademier i hele verden, hvor de studerende lærer at tale om kunst uden at dømme, hvorvidt et værk er godt eller dårligt.

Lisa Nyberg om udstillingen:

"Slyngen er et undervisningslokale, der holdes oppe af sine deltagere. Det er et buet rum, en holdeplads, et opretholdt rum. En slynge til at holde og støtte, hvad der ellers kan gå i stykker. Det er en simpel støttestruktur af reb og stof, der holdes opspændt af en til otte personer. At komme ind i rummet er at tage risikoen for, at det hele falder ned. På ethvert tidspunkt kan vi lade det gå, frigøre spændingen, fjerne kurven. Vi bliver nødt til at være enige om, hvordan vi opretholder rummet for hinanden.

Slyngen er primært beregnet til at blive brugt til kritikklasser – en undervisningsform, som er væsentlig i kunstuddannelser. Det er her, vi deler vores arbejde med hinanden og udsætter vores handling for dom. Det er her, vi lærer at tale om kunst og om hvordan vi analyserer den, kæmper for den, forstår den gennem andres øjne og ører. Det er et anspændt og sårbart rum. Det er også en arena, hvor mange af kampene for definitionen af, hvad kunst er og kan være, udspiller sig; for retten til kunstnerisk frihed, for komplekst og nuanceret arbejde, for arbejde, der indebærer modstand og opacitet, for eksperimentering og fiasko.

I ånden fra Jacques Rancière bliver vi hinandens uvidende skolemestre. Vi vil “... undervise den lærde såvel som den uvidende: ved at verificere, at den underviste uafbrudt søger. Den, der søger, finder altid. Han finder ikke nødvendigvis det, han søger, og endnu mindre det, han skal finde. Men han finder altid et eller andet nyt at henføre sig til den genstand, han allerede kender. ” Med Slyngen fremsætter jeg et argument for udsættelse af dommen som en grundlæggende pædagogisk indsats. Processen med at forstå kunstnerisk arbejde stopper i det øjeblik, vi bedømmer. Det markerer begyndelsen på slutningen af samtalen. Så det er vigtigt, at vi forlænger denne periode og udvider dette rum så meget som muligt. At vi holder spændingen. De mange måder at gøre dette vil blive udforsket under udstillingen med en gruppe lokale kunstnere og kunststuderende."

29.09 11-16
Den første tirsdag i hvert kapitel kan du blive medforsker i projekt, som undersøger vores oplevelse af kunst, hvilket involverer en samtale om din kunstoplevelse med forsker Katrin Heimann. Samtalen foregår på engelsk. Deltagelse i projektet tager ca. 45 minutter. Tilmelding ved me@kunsthal.dk

01.10. 15-17
Den første torsdag i hvert kapitel kan du deltage i en læsegruppe, der behandler bogen Den uvidende lærer sammen med den aktuelle kunstner og med kurator Mikkel Elming. Deltagelse kræver tilmelding til alle fem læsegruppemøder i programmet. Tilmelding ved me@kunsthal.dk

01.10. 10-17

02.10. 10-16

03.10. 10-15

Lisa Nyberg afholder tredages workshop i udstillingen for lokale kunstnere om undervisningsformatet ”kritikklasse”. Tilmelding for kunstnere ved lisa.nyberg@gmail.com

03.10. 13-14
Lisa Nyberg og workshopdeltagere præsenterer resultatet af deres arbejde.

06-10 - 11.10
I denne uge er det muligt for kunstskoler og kunstnersammenslutninger at afholde kritikklasser i udstillingen. Tilmelding for undervisere ved me@kunsthal.dk

13.10.-25.10.2020 Kapitel Ill

Lyt til podcast om kapitel III af Den uvidende lærer

Olga Benedicte, Kapitel III af 'Den uvidende lærer', 2020. Foto: Mikkel Kaldal
Olga Benedicte, Kapitel III af ‘Den uvidende lærer’, 2020. Foto: Mikkel Kaldal

Olga Benedicte

Tredje kapitel behandler sprogets sanselige aspekter. Olga Benedicte har skabt en række sæbeskulptur med indbyggede højtalere, som sender vibrationer i rummet og i de besøgendes kroppe. Benedicte har inviteret en gonghealer til at besøge udstillingen og stå for sessioner, hvor gongens vibrationer anvendes til at heale de besøgende.

13.10. 11-16
Den første tirsdag i hvert kapitel kan du blive medforsker i projekt, som undersøger vores oplevelse af kunst, hvilket involverer en samtale om din kunstoplevelse med forsker Katrin Heimann. Samtalen foregår på engelsk. Deltagelse i projektet tager ca. 45 minutter. Tilmelding ved me@kunsthal.dk

15.10 15-17

Den første torsdag i hvert kapitel kan du deltage i en læsegruppe, der behandler bogen Den uvidende lærer sammen med den aktuelle kunstner og med kurator Mikkel Elming. Deltagelse kræver tilmelding til alle fem læsegruppemøder i programmet. Tilmelding ved me@kunsthal.dk

24.10 13-14 og 15-16

Denne lørdag kan du deltage i to gonghealingssessioner ved healer Marianne Emilie Danielle Søgaard på foranledning af kunstner Olga Benedicte. Tilmelding ved me@kunsthal.dk

27.10.-08.11.2020 Kapitel IV

Jakob Jakobsen med Center for Kunst og Mental Sundhed: Anna Rieder, Frejahassel Nanet Sommer, Simon Egeskov, Nina Bruun, Louise Fritzsche, Claus Poulsen og Birgit Bundesen

Fjerde kapitel er skabt af Jakob Jakobsen med Center for Kunst og Mental Sundhed. Igennem samtaler og skriveworkshop udvikler gruppen et nyt sprog om mental sundhed og udforsker, hvordan kunst kan påvirke psykiatrien, og hvordan psykiatrien kan påvirke kunst. I forbindelse med udstillingen udgiver Jakob Jakobsen bogen Ophør, oprør, dagbog fra en indlæggelse.

27.10. 11-16
Den første tirsdag i hvert kapitel kan du blive medforsker i projekt, som undersøger vores oplevelse af kunst, hvilket involverer en samtale om din kunstoplevelse med forsker Katrin Heimann. Samtalen foregår på engelsk. Deltagelse i projektet tager ca. 45 minutter. Tilmelding ved me@kunsthal.dk

19.10 15-17
Den første torsdag i hvert kapitel kan du deltage i en læsegruppe, der behandler bogen Den uvidende lærer sammen med den aktuelle kunstner og med kurator Mikkel Elming. Deltagelse kræver tilmelding til alle fem læsegruppemøder i programmet. Tilmelding ved me@kunsthal.dk

28.10 17-19
Udgivelsesreception for bogen Oprør ophør – Dagbog fra en indlæggelse af Jakob Jakobsen. Bogens indhold hænger tæt sammen med Jakob Jakobsens deltagelse i Den uvidende lærer.

01.11 15-17
Kunst og psykiatri: En eftermiddag med poesioplæsning og diskussion af hvad kunsten kan gøre inden for psykiatrien og psykiatrien kan gøre inden for kunsten.

10.11.-22.11.2020 Kapitel V

Louise Haugaard Jørgensen med oversættere: Julie Stokkendal, Markus Lantto, Saskia Vogel, Richard Stoiber og Kenn Mouritzen

I femte og sidste kapitel præsenterer Louise Haugaard Jørgensen performancen Soy Milk, som hun har udviklet i samarbejde fem oversættere og fem performere. Værket udforsker, hvad der sker, når man lader en tekst oversætte fra dansk til norsk til svensk til tysk til engelsk og tilbage til dansk.

10.11 11-16
Den første tirsdag i hvert kapitel kan du blive medforsker i projekt, som undersøger vores oplevelse af kunst, hvilket involverer en samtale om din kunstoplevelse med forsker Katrin Heimann. Samtalen foregår på engelsk. Deltagelse i projektet tager ca. 45 minutter. Tilmelding ved me@kunsthal.dk

12.11 15-17
Den første torsdag i hvert kapitel kan du deltage i en læsegruppe, der behandler bogen Den uvidende lærer sammen med den aktuelle kunstner og med kurator Mikkel Elming. Deltagelse kræver tilmelding til alle fem læsegruppemøder i programmet. Tilmelding ved me@kunsthal.dk

13.11 18-19
Performance: Soy Milk af Louise Haugaard Jørgensen

18.11 15-16

Performance: Soy Milk af Louise Haugaard Jørgensen

18.11.2020 Offentlig evaluering

17-19
Offentlig evaluering med kunstnerne Jette Gejl Kristensen, Lisa Nyberg, Olga Benedicte, Jakob Jakobsen og Louise Haugaard Jørgensen og kurator Mikkel Elming.

Støttet af